TIN TỨC & THÔNG BÁO

  1. Trang chủ
  2. Tin tức & Thông báo

Đăng ký tham gia Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 5 – năm 2023 với chủ đề “Tri thức trẻ trong kỷ nguyên số”

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc đăng ký tham dự Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 5 – năm 2023, cụ thể như sau:

Xem thêm...

Khởi động Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 5 – năm 2023 với chủ đề “Tri thức trẻ trong kỷ nguyên số”

Ngày 14/3/2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế tổ chức Lễ phát động Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 5 – năm 2023 với chủ đề “Tri thức trẻ trong kỷ nguyên số”.

Xem thêm...