00

Số bài Abstract

00

Số bài Fullpaper

00

Số Hội đồng khoa học

00+

Số người đăng ký tham gia

News & Announcement

THÔNG BÁO & TIN TỨC

THÔNG BÁO

Đăng ký tham gia Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 5 – năm 2023 với chủ đề “Tri thức trẻ trong kỷ nguyên số”

Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 5 - năm 2023 trân trọng kính mời quý nhà khoa học, viên chức, sinh viên ...

Xem thêm
TIN TỨC

Khởi động Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 5 – năm 2023 với chủ đề “Tri thức trẻ trong kỷ nguyên số”

Ngày 14/3/2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế ...

Xem thêm

IUH
Xin chào!

KEYNOTE SPEAKERS

DIỄN GIẢ